Хто ми?

«ЧАНТА МАУНТ» — один з найпотужнiших украïнських виробникiв замороженого хлiба, що працює за старовинними рецептурами.

 

Iнвестицiï в проект Chanta Mount на початкових етапах сягнули 25 мiльйонiв євро. На сьогоднi, Chanta Mount на добу може виробляти бiля 20 тонн багетiв, чiабати, мiнi-хлiбiв та iнших виробiв без пiдключення додаткових потужностей. З пiдключенням — до 90 тонн на добу без втрати якостi.

 

Весь наш хлiб виходить надзвичайно запашним та рум’яним. Скоринка хрумка, а м’якуш нiжний i повiтряний, з благородним хлiбним ароматом. Коли наш хлiб гаряченький, вiн так пахтить, що одразу хочеться вiдiрвати хоча б шматочок вiд хрумкоï скоринки теплого дива i з’ïсти просто так, як у дитинствi.

— Chanta Mount — проєкт iз найвищим рiвнем автоматизацiï у Схiднiй Європi. Участь людини у виробництвi мiнiмiзована.

— Працює окремий департамент R&D для розробки нових рецептур та модернiзацiï iснуючих. Такий департамент мають одиницi виробникiв.

 

— Хлiб випiкається в печi з кам’яним сподом, так само, як його пекли багато рокiв тому в домашнiх печах. Такий вирiб бiльш ароматний, в нього iнша скоринка, вiн довше залишається смачним.

— Постiйно працює власне заквасочне вiддiлення та секцiя холодноï ферментацiï. Це означає, що смак, текстура i вигляд нашого хлiбу практично не вiдрiзняються вiд домашнього.

— Ми маємо мiжнародний сертифiкат FSSC 22000 — один з найбажанiших та нелегких для багатьох виробникiв. Вiн пiдтверджує, що абсолютно весь ланцюжок виробництва прозорий та безпечний. З цим сертифiкатом ми можемо спiвпрацювати з будь-якою краïною iз найвищими вимогами до якостi продукту.

Власник

Юрiй Триндюк 

На Чантi ми поєднали найкращий досвiд i передовi технологiї харчової промисловостi з актуальним запитом суспiльства на здоровий спосiб життя, здорове усвiдомлене харчування.
 

Наш пiдхiд:

  • Вiдкритiсть до нового.

  • Активна життєва позицiя.

  • Вiдповiдальнiсть перед клiєнтами, парнтнерами, суспiльством.

  • Прiоритет якостi продукту, бiзнес-процесiв, життя в цiлому.

  • Свiдоме використання ресурсiв та дбайливе 
    ставлення до планети.

Давайте разом творити наше життя тут i зараз!

Запрошуємо Вас до спiвпрацi.

 

Сертифікація

У нас впроваджена  система менеджменту безпеки харчової продукцiї згiдно з одним з найбiльш комплексних i серйозних мiжнародних стандартiв сертифiкацiї FSSC 22000. 

Сертифiкат FSSC 22000 (Food Safety System Certification) – респектабельний документ мiжнародного зразка, визнаний органiзацiями GFSI (GFSI – Global Food Safety Initiative / Глобальна iнiцiатива по безпечностi харчових продуктiв) i Європейським спiвробiтництвом з акредитацiї (ЕА).  Вiн пiдтверджує, що абсолютно весь ланцюжок виробництва прозорий та безпечний. З цим сертифiкатом ми можемо спiвпрацювати з будь-якою країною iз найвищими вимогами до якостi продукту.

  • Facebook
  • Instagram